קראו את תנאי השימוש באתר ודעו הכול על השימוש באתר אורנג' קייטרינג.
בכל שאלה ניתן לפנות למוקד השירות 5286*

התנאים הבאים מגדירים את זכויותיכם והתחייבויותיכם בעת הקניה באתר האינטרנט של אורנג' קייטרינג כמו גם אילו מוצרים יסופקו לכם בפועל, האחריות על המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט של אורנג' קייטרינג (ככל שיש להם אחריות כזו) ומועדי אספקתם, מהי מדיניות המחירים הנוהגת באתר האינטרנט של אורנג' קייטרינג, כיצד תשוגר אליכם הזמנתכם, באילו תנאים אתם רשאים לבטל עסקאות שביצעתם באמצעות האתר ופרטים חיוניים נוספים.
הנכם מתבקשים, אפוא, לקרוא תנאים אלו בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינכם לבין אורנג' קייטרינג כדי לאשר את הסכמתכם לתנאי השימוש והרכישה, (עליכם לסמן את התיבה המתאימה בתחתית מסך ההרשמה). אם אינכם מסכימים לתנאים הללו, לא תוכלו להשלים את הליך הרכישה באתר אורנג' קייטרינג

מי רשאי לקנות באתר אורנג' קייטרינג ?

בכפוף להוראות תנאים אלה, כל המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי תקף ו/או בכל חשבון PayPal, רשאים לרכוש מוצרים באתר אורנג' קייטרינג בתנאי שהשלימו את תהליך ההרשמה לשירות ומסרו את הפרטים המתבקשים במהלכו, לרבות מספר תעודת זהות או דרכון. יודגש כי חברה ו/או עסק אינם רשאים לרכוש מוצרים באתר האינטרנט של אורנג' קייטרינג. למרות זאת, אורנג' קייטרינג רשאי, שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר אורנג' קייטרינג – וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית אורנג' קייטרינג לבטל את זכאותכם לבצע עסקאות באתר אורנג' קייטירנג בכל אחד מהמקרים הבאים:
אם בעת ההרשמה באתר אורנג' קייטרינג מסרתם במתכוון פרטים שגויים; אם ביצעתם מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר אורנג' קייטרינג או קבוצת קמח תורה בע"מ או בקרמרסקי אירועים או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של אורנג' קייטרינג ;אם השתמשתם בשירותי אתר אורנג' קייטרינג לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אם הפרתם את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע אורנג' קייטירנג. אם אתם חייבים כספים לאורנג' קייטרינג או לחברות הקשורות עימה (לרבות חוב הנובע מקניה באחת מחנויות הקבוצה) ולא פרעתם את חובכם, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו; אם כרטיס האשראי שברשותכם נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

מוצרים

אורנג' קייטרינג רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את היצע ומגוון המוצרים באתר אורנג' קייטרינג. אשר על כן, העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר אורנג' קייטרינג במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה באתר אורנג' קייטרינג גם בעתיד. אורנג' קייטרינג תפעל כדי להגדיל את היקף ומגוון המוצרים וסוגיהם, אולם אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימליים כלשהם. אורנג' קייטרינג שומרת לעצמה את הזכות לספק כמות חלקית ממוצר מסוים או שלא לספק את המוצר כלל.
אורנג' קייטרינג תהא רשאית להגביל את כמות המוצרים ל-5 יחידות מכל מוצר. ככל שהרשת תאפשר להזמין כמות גדולה יותר, יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים. לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים באתר אורנג' קייטרינג.

מחירים

כללי
מחירי המוצרים באתר הינם בהתאם למחירון אורנג' קייטרינג. המבצעים באתר הינם מבצעים ייחודיים ואינם בהכרח תואמים למבצעים המתקיימים בחנויות המפעל של אורנג' קייטרינג.
מוצרים הנמכרים לפי משקל
באתר אורנג' קייטרינג תמצאו מוצרים רבים, שמחירם תלוי במשקל. מחירי מוצרים אלה מפורטים ליד כל מוצר ומוצר בצירוף יחידת המשקל אליה מתייחס המחיר (מחיר לק"ג, מחיר ל- 100 גרם וכד').
מטבע הדברים, במוצרים המסופקים לפי משקל תיתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק לכם בפועל. החשבון הסופי ייערך על-פי משקל המוצרים בפועל (ולא בהכרח על-פי המשקל המבוקש, שציינתם בעת הזמנתכם).
חלק מהמוצרים הנמכרים לפי משקל מסופקים ביחידות שלמות בעת ההזמנה תתבקשו לבחור את מספר היחידות שברצונכם לקבל ואת משקלן המקורב. מחיר המוצר ייקבע על פי משקל היחידה שתסופק לכם בפועל.
עדכון מחירים
אורנג' קייטרינג זכאית לשנות את מחירי המוצרים כפי שיפורט להלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
אתר אורנג' קייטרינג מציע למכירה עשרות מוצרים. לצד כל מוצר מוצג באתר אורנג' קיטרינג מחירו המעודכן בעת ביקורכם באתר. מחיר זה תקף עד לשעת חצות ביום ההזמנה בלבד. המועד הקובע לפיו יקבע מחיר המוצר הינו מועד ליקוט (איסוף) המוצרים שהוזמנו על ידכם.
אם עודכנו המחירים לפני שהסתיים תהליך הליקוט תחויבו לפי המחירים המעודכנים. הדבר תלוי, בעיקר – אך לא רק – בשעת ההזמנה ובמועד שאתם מבקשים לקבל את הזמנתכם. זה יהיה בהכרח המצב בעת שתבצעו הזמנה נדחית (הזמנה שאינה מיועדת לאספקה מידית אלא בזמן עתיד כלשהו).
אורנג' קייטרינג אינה מתחייבת שמחירי המוצרים באתר אורנג' קייטרינג יהיו בהכרח הזולים ביותר, או שתנאי התשלום יהיו הנוחים ביותר. ייתכן שמוצרים המוצעים למכירה באתר אורנג' קייטרינג יימכרו במחיר שונה, ואף זול יותר, בחנויות המפעל או ברשתות שיווק אחרות. זיכרו: צרכנות נבונה מחייבת בדיקת והשוואת מחירים, וכלל זה תקף גם ביחס לרכישה באתר אורנג' קייטרינג
בכל מקרה מובהר, כי המחיר הקובע הנו מחיר המוצר המופיע באתר ולא המחיר שיופיע (אם יופיע) על מדבקת מחיר המוטבעת על המוצר.
מע"מ
כל המחירים המפורטים באתר אורנג' קיטרינג נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ אם הוא חל לפי הדין. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.
חשבון משוער
הסכום הסופי, שבו תחויבו בגין הזמנתכם, יחושב על-פי משקל המוצרים, שנשלחו אליכם בפועל, ועל-פי מחיר הפריטים בגמר ליקוטם למשלוח. החשבון שיוצג לפניכם בעת השלמת ההזמנה באתר אורנג' קייטרינג הוא חשבון משוער בלבד. מטבע הדברים, יכול שיהיה הבדל בין סכום זה לבין סכום החשבון הסופי. הדבר נובע, בין היתר, מעדכון מחירים, תוספות או זיכויים בגין מבצעים שונים באתר אורנג' קייטרינג אספקת מוצר חלופי, שינוי במשקל של מוצרים הנמכרים לפי משקל וכדומה'.
סכום מינימום להזמנה
אורנג' קייטרינג לא תהיה חייבת לספק הזמנות שסכומן הכולל (בעת השלמת ההזמנה באתר אורנג' קיטרינג ובטרם הליקוט) אינו עולה על סכום מינימום של 1000 ₪ (אלף ש"ח), וכפי שייקבע מעת לעת. את סכום המינימום העדכני תוכלו בכל עת לבדוק בתנאי השימוש והרכישה.

אמצעי התשלום

אתר אורנג' קייטרינג מכבד תשלום באמצעות כרטיסי אשראי תקפים בלבד, אשר הונפקו על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, למעט כרטיסי תייר וכרטיס אשראי דיירקט ואמריקן אקספרס. זאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט ובאופן שבו הן מתירות זאת, בהתאם לסוג כרטיס האשראי שבידכם וכן בעלי חשבון PayPal. בנוסף לכרטיס אשראי תקף, כאמור, עליכם להיות בעלי תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף.
אורנג' קייטירנג שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר אורנג' קייטרינג, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום, שאתר אורנג' קיטרינג מכבד.

תנאי ומועדי התשלום

תנאי ומועדי התשלום יהיו בהתאם לנוהג בעת אספקת ההזמנה בפועל. מועדי התשלום ומספר התשלומים האפשרי יוצגו לאישורכם בעת אישור ההזמנה.

מבצעים, הטבות והנחות

אתר אורנג' קייטרינג מציע מבצעי-קניה, הטבות והנחות ללקוחותיו. אורנג' קייטרינג רשאית להציע באתר אורנג' קייטרינג או בשירות ההזמנות המקוון מבצעים, הטבות והנחות שונות מאלה המוצעים בחנויות המפעל ורשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. אתר אורנג' קייטרינג מציע מגוון קופונים או הנחות על סל הקניה – אין כפל קופונים ו/או הנחות סל.
לתשומת לבכם: אין לכם זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר אורנג' קייטרינג. כל שינוי בפרטי הזמנתכם או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותכם למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכשתם מוצר והייתם זכאים לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיו זכאים לאותה הטבה; אם החלפתם מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיו זכאים להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי; אם סכום הזמנתכם פחת בשל העובדה שמשקל המוצרים שסופקו לכם שונה מכפי שהזמנתם, יכול שתישלל זכאותכם למבצע, הנחה או הטבה שהיו מוקנים לכם אלמלא פחת מחיר ההזמנה. תוכלו להינות ממבצעים, קופונים או הנחות סל רק אם יהיו תקפים במועד האספקה אותו בחרתם.
דוגמאות אלה אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותכם למבצעים, הטבות או הטבות באתר אורנג' קייטרינג. יחד עם זאת, שירות הלקוחות של אורנג' קייטרינג ישתדל להודיע לכם טלפונית ולקבל את הנחיותיכם במקרה שזכאותכם למבצע, הטבה או הנחה תישלל או תשתנה עקב שינוי בפרטי הזמנתכם.
המבצעים תקפים עד גמר המלאי, במבצעים בהם משתתפים מספר מוצרים בעלי מחיר שונה, ההטבה תינתן עבור וביחס למוצר הזול מביניהם.

ליקוט ומשלוח

המוצרים והמצרכים שהזמנתם יסופקו לכם באמצעות מרכזי החלוקה אינה חוסכת במאמצים כדי לספק לכם מוצרים טריים מאיכות טובה ולספק את כל הפריטים שהזמנתם. יחד עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח כי השירות המוענק באתר אורנג' קייטרינג יספק את דרישותיכם או יהיה נקי מטעויות אנוש, לרבות טעויות בליקוט המוצרים על פי ההזמנה.

מוצרים שאזלו
אספקת המוצרים בפועל כפופה למלאי המוצרים והמצרכים שיימצא באותה עת. אורנג' קייטרינג אינה חייבת לספק ולא תספק מוצרים שלא יימצאו בעת הליקוט. מובן שלא תחויבו עבור מוצרים שלא יסופקו בפועל. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אורנג' קייטרינג ו/או מי מטעמה בגין מוצרים שלא סופקו (למעט אי חיובכם תמורתם).
אם הזמנתם מוצר באתר אורנג' קייטרינג ובעת הליקוט התברר שהוא אינו נמצא במלאי , ייעשה מוקד שירות הלקוחות של אתר אורנג' קייטרינג מאמץ לפנות אליכם כדי לקבל את הסכמתכם מראש להחלפת המוצר. בתהליך הרישום באתר אורנג' קייטרינג תתבקשו למסור את הוראותיכם לגבי כל מקרה שבו לא יעלה בידי מוקד השירות ליצור איתכם קשר.
אריזה
המוצרים ייארזו באריזות קרטון, או בכל אריזה סבירה אחרת שבאותה עת תמצא בידי אורנג' קייטרינג. המוצרים והמצרכים שהזמנתם יסופקו לכם במצבם כפי שהוא (As Is), בכפוף לקיומם במלאי בעת ליקוט המוצרים למשלוח.
מועדי אספקה
המוצרים יסופקו לאחד ממרכזי החלוקה (קישור לרשימה ), שיימסר על ידיכם במועד ההרשמה. במועד זה עליכם להיות נוכחים בכתובת כדי שנציגי אורנג' קייטרינג יוכלו למסור את ההזמנה לידיכם.
אם בעת אספקת המשלוח לא תהיו נוכחים במקום, אתם מסכימים בזאת שהמשלוח יוחזר למפעל ובאחריות הלקוח לאסוף אותו. אורנג' קייטרינג לא תישא באחריות כלשהי לאובדן, קלקול, שבר או ליקוי שיתרחשו בגין השארת המוצרים במרכז החלוקה.
בדיקת המשלוח
הנכם מתבקשים לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולהשוותו להזמנה בלי לעכב את השליח. בכל שאלה או בירור אודות ההזמנה שסופקה תוכלו לפנות למוקד שירות הלקוחות של אתר אורנג' קייטרינג במספר טלפון 5286* תוך 24 שעות ממועד האספקה.

ביטולים

אורנג' קייטרינג עושה מאמץ לאפשר לכם לבטל את פרטי הזמנתכם . ההוראות הבאות קובעות באיזה אופן ומתי תוכלו לבטל פריטים ומוצרים שהזמנתם. בכל בקשה לביטול כאמור יש להפנות למוקד שירות הלקוחות של אורנג קטרינג בטלפון 5286* בפניה תתבקשו להזדהות באמצעות מספר ההזמנה שקיבלתם לאחר ביצוע הרכישה./הזמנה. נא הכינו אותם מראש כדי לזרז את הטיפול בבקשה.
אתם רשאים לבטל את הזמנתכם (דמי ביטול 50% ממחיר הקניה) עד למועד שעובדי אורנג' קייטרינג החלו ללקט את המוצרים והמצרכים שהזמנתם. במקרה זה ישקף החשבון לתשלום את השינויים שביצעתם.
מרגע שהחל תהליך הליקוט, לא תוכלו לשנות את פרטי הזמנתכם או לבטלה.
אם פתחתם את אריזת המוצר, השתמשתם בו או צרכתם אותו, לא תוכלו להחזירו אלא אם כן היה המוצר מקולקל.

קישורים

במידה ויש באתר אורנג' קייטרינג קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט, שאינם בבעלות אורנג' קייטרינג (לרבות קישורים למודעות פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים), עליכם לזכור שתוכנם של אתרים אלה אינו נקבע על ידי אורנג' קייטרינג ואין לה שליטה עליהם. יתכן שתמצאו שהמידע והתכנים המתפרסמים באתרים אלה אינם הולמים את צורכיכם, או שאתם מתנגדים לתוכנם, או סבורים כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. אורנג' קייטרינג אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה. אין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה על אחריותכם בלבד. אורנג' קייטרינג ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לכם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים או באתרי אינטרנט, שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם תגיע באמצעות קישורים מאורנג' קיטרינג או בעקבות ביקורכם באתר אורנג' קיטרינג.
אורנג' קייטרינג איננה מתחייבת כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו באתר אורנג' קייטרינג יהיו תקינים ויובילו אתכם לאתר אינטרנט פעיל. אורנג' קייטרינג רשאית לסלק מאתר אורנג' קייטרינג קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.

פרטיות

אתר אורנג' קיירטיגנ הנו מאגר מידע שנרשם על פי דין ומספרו XXXXX. הפרטים האישיים שאתם מוסרים בעת ביצוע ההרשמה ולאחר מכן בעת ביצוע ההזמנה באתר אורנג' קיירטינג יישמרו במאגר המידע. אינכם חייבים לפי החוק למסור פרטים אלו לאורנג' קייטרינג ומסירתם תלויה ברצונכם בלבד. עם זאת אורנג' קייטרינג לא תוכל לספק את הזמנתכם אם לא מסרתם פרטים אלו.
אורנג' קייטרינג שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר אורנג' קייטרינג מידע אודות הרגלי הקניה שלכם, צרכיכם, מוצרים שרכשתם, מידע או פרסומות שקראתם באתר אורנג' קייטרינג העמודים שצפיתם בהם, ההצעות שעניינו אתכם, אמצעי התשלום ששימשו אתכם וכל מידע אחר.
אורנג' קייטרינג תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא רשאית להשתמש בו לצרכיה על-פי מגבלות תנאי השימוש והרכישה (אם אישרתם את הסכמתכם להן) והוראות כל דין.
אורנג' קייטרינג לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים ומידע המזהה אתכם אישית, ואשר נאסף בעת פעילותכם באתר אורנג' קיטרינג, למעט במקרים המפורטים להלן:
במקרה שהעברה כזו דרושה כדי לזכותכם בהטבות במסגרת מועדון צרכנים, המשרת את לקוחות אורנג' קייטרינג. במקרה זה תהיה אורנג' קייטרינג רשאית גם לקבל מן המועדון את כל המידע אודותיכם, הדרוש לה כדי לזכותכם בהטבות אלה. במקרה שהפרתם את הוראות תנאי השימוש באתר אורנג' קייטרינג או כל הסכם בינכם לבין אורנג' קייטרינג או מי מחברות קבוצת קמח תורה בע"מ או אם ביצעתם באמצעות אתר אורנג' קייטרינג, או בקשר עמה, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; אם התקבל בידי אורנג' קייטירנג צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישי או שמסירת הפרטים מתבצעת על-פי כל דין אחר; בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינכם לבין אורנג' קייטרינג; אורנג' קייטרינג תהיה רשאית – ואתם מסכימים לכך – להעביר את פרטיכם ואת המידע שנאסף בעקבות השימוש שעשיתם באתר אורנג' קייטרינג לחברות אחרות מקבוצת קמח תורה בע"מ ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק לפי הוראות הסכם זה; אם אורנג' קייטרינג תמזג או תארגן את פעילותה או את פעילות אתר אורנג' קייטרינג באינטרנט במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד חדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם באתר אורנג' קייטרינג באינטרנט ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות בהסכם זה;
אורנג' קייטרינג רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרתם בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיכם בעת השימוש באתר אורנג' קייטרינג לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטית וכן לדיוור ישיר, הן למבצעים והן לפרסומות, ובאישורכם תנאים אלה הנכם מביעים את הסכמתכם המפורשת לכך. אורנג' קייטרינג תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליכם אישית או מזהים אתכם באופן אישי.
בעת השימוש באתר אורנג קייטרינג, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים שהוצגו בפניכם, המודעות שבהן צפיתם, התכנים שעניינו אתכם, כמה זמן שהיתם באתר ואילו פעולות ביצעתם בו. אם אתם רק מבקרים באתר, מבלי להזדהות, המידע שייאסף יישא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. במקרה זה המידע לא ישויך לפרטיכם האישים, השמורים במערכות המחשב של אורנג' קייטרינג אם בחרתם לקנות בו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח החוק. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי אורנג' קייטרינג משמש לצורך פניה אישית אליכם, בהתבסס על השתייכותכם לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע. מגה קמעונאות תמחק במקרה זה רק את המידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליכם בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לאורנג' קייטרינג לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעתם באתר אורנג' קייטרינג – יוסיף להישמר באורנג' קייטרינג על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליכם. אם בתוך 30 יום לא תקבלו הודעה כי המידע שנתבקשה אורנג' קייטרינג למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיו זכאים לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לאורנג' קייטרינג לפעול כאמור.
אתר אורנג' קייטרינג משתמש ב"עוגיות" (Cookies) כדי לשמור את שם המשתמש והסיסמה שלכם, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתראורנג' קייטרינג, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות וכדי לסייע בתפעולו. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלכם יוצר לפי פקודה ממחשבי אתר אורנג' קייטרינג ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב שלכם. קבצים אלה מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרתם, משך הזמן ששהיתם באתר, מהיכן הגעתם אל האתר, מדורים ומידע שאתם מבקשים לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע ב- Cookies מוצפן, ואורנג' קייטרינג נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי אתר אורנג' קייטרינג יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
אם אינכם רוצים לקבל Cookies, תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. לשם כך נא היוועצו בקובץ העזרה של הדפדפן. זכרו, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר אורנג' קייטרינג או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתם יכולים למחוק את ה- Cookies במחשבכם בכל רגע. הואיל וה- Cookies מונעות מכם לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות והן יכולות להחזיק מידע אחר בדבר העדפותיכם, אל תמחקו אותן אלא אם כן אתם משוכנעים שרשמתם תחילה במקום בטוח את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר אורנג' קייטרינג באינטרנט.

אבטחת מידע

אורנג' קייטרינג מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר אורנג' קייטרינג חדירה למערכות המחשב של אורנג' קייטרינג או מי מהחברות בקבוצת קמח תורה בע"מ א מהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל, אשר עונשה עד חמש שנות מאסר. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, אורנג' קייטרינג אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את אתר אורנג' קייטרינג. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת אורנג' קייטרינג יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר אורנג' קייטרינג – לרבות מידע שנאגר אודותיכם – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אורנג' קייטרינג ו/או מי מטעמה.
אתם מתחייבים כי לא תבצעו כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי אורנג' קייטרינג או אתר קרמרסקי, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.
אורנג' קייטרינג לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש שלכם, או לכל שימוש לרעה במידע זה, הנובע מכך שלא שמרתם את שם המשתמש והסיסמה בסודיות, או מכך שמסרתם אותם לצד שלישי או מכך שלא עדכנתם את סיסמאותיכם לעיתים תכופות, כמומלץ בתנאים אלה.

אחריות

חלק מהמידע בדבר המוצרים המוצעים למכירה באתר אורנג' קייטרינג למעט מחירם, מקבלת אורנג' קייטרינג מיצרני המוצרים והיא מזינה אותו אל האתר כפי שהוא (AS IS). אורנג' קייטרינג אינה בודקת את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל, והיא לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע או בקשר לטיבם או התאמתם לצורכיכם או לתיאורם.
כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין מראהו במציאות, בין השאר בגלל העובדה שהתמונות מוצגות לנגד עיניכם על גבי מסך המחשב.
אורנג' קייטרינג אינה מתחייבת שהמוצרים המוצעים למכירה באתר אורנג' קייטרינג יהלמו את צורכיכם ודרישותיכם. האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצורכיכם חלה תמיד עליכם, גם אם לשם ביצוע הרכישה נעזרת במנגנוני החיפוש המצויים באתר אורנג' קייטרינג.
אורנג' קייטרינג לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לכם במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים, אשר סופקו לכם היו פגומים, מקולקלים או לא תקינים – אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות רבתי מצידה של אורנג' קייטרינג. במקרה זה תהיה אחריות מאורנג' קייטרינג מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר.
השירות באתר אורנג' קייטרינג ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS). לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אורנג' קייטרינג ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצורכיכם ולדרישותיכם.
אורנג' קייטרינג עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר אורנג' קייטרינג יחד עם זאת, אורנג' קייטרינג אינה מתחייבת שהשירות באתר אורנג' קייטרינג לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר אורנג' קייטרינג, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של אורנג' קייטרינג בלבד, או של צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובו הגרפי של אתר אורנג' קייטרינג , בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של אורנג' קייטרינג מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר אורנג' קייטרינג, בבסיס הנתונים באתר אורנג' קייטרינג, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר אורנג' קייטרינגבלא קבלת הסכמתה של אורנג' קייטרינג מראש ובכתב.
אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר אורנג' קיטרינג לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של מגה קמעונאות מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו אורנג' קייטרינג, אלא בכפוף לקבלת הסכמת מגה קמעונאות לכך מראש ובכתב.
השם אורנג' קייטרינג וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר אורנג' קייטרינג(בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של מגה אורנג' קייטרינג וסימני המסחר שלה – הם כולם רכושה של אורנג' קייטרינג בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

איסור שימוש מסחרי

אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המתפרסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימות המוצרים והשירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של אורנג' קייטרינג בכתב ומראש.

שינויים באתר ובשירות

אורנג' קייטירנג רשאית לשנות, מעת לעת, תנאים אלה, בלי להודיע על כך מראש. התנאים החדשים יפורסמו באתר אורנג' קייטרינג באינטרנט וייכנסו לתוקף לאחר פרסומם כאמור.
אורנג' קייטרינג תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכול, בלא צורך להודיע לכם על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אורנג' קייטרינג בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הפסקת שירות אורנג' קייטרינג

אורנג' קייטרינג רשאית להפסיק באופן זמני את שירות אתר אורנג' קייטרינג או לבטלו כליל, וזאת בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. אורנג' קייטרינג זכאית בכלל זה לאגד את אתר אורנג' קייטרינג כחברה נפרדת או להעביר את הבעלות באתר אורנג' קייטרינג לצד שלישי, ובלבד שזכויותיכם על פי הסכם זה לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות. במקרה זה יועברו כל פרטיכם לתאגיד שיקבל את הזכויות באתר אורנג' קייטרינג ואתם מסכימים לכך מראש.

תנאים ממצים

תנאים אלה ממצים אל כל המוסכם ביניכם לבין אורנג' קייטרינג בקשר עם רכישה באתר אורנג' קייטרינג באינטרנט. אם הצטרפתם כחברים למועדון הלקוחות של אורנג' קייטרינג יחולו עליכם גם התנאים שאושרו על ידיכם בעת הצטרפותכם למועדון הנ"ל. במקרה של סתירה בין תנאים אלו לבין תנאי ההצטרפות למועדון, יגברו תנאים אלו.

דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר אורנג' קייטרינג ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז.

להזמנות לחצו כאן
×

עגלת קניות